Kontaktní údaje
www.bezvainet.cz


Kontaktní osoba:
Petr Calaba - jednatel firmy

Sídlo:
Roketská 349/3
751 02 Troubky

Bank. spojení:
2800453074 / 2010
při platbě za internet uvádějte prosím jako VS číslo Vaší smlouvy

e-mail: info@bezvainet.cz
Tel: +420 728 764 013
Tel: +420 727 898 221

IČ: 76476740
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Přerov
© Bezvainet.cz 2018